Contributie

Hieronder volgt een overzicht van de contributies in 2020:

Inschrijfgeld nieuwe leden
Het inschrijfgeld voor nieuwe leden bedraagt € 20,00 (éénmalig)

Leszwemmen
De jaarcontributie bedraagt € 288,00. Hierbij is rekening gehouden met het feit dat in de schoolvakanties (zomer en Kerst) geen les wordt gegeven.
Per kwartaal (3 mnd) wordt de contributie van € 72,00 geïnd via automatische incasso. De eerste keer dat met zwemles wordt begonnen moet de contributie in het zwembad via pinbetaling worden voldaan.

Indien uw kind zwemt met de korting van de ooievaarspas* dan dient u deze pas ieder kwartaal te laten scannen in het zwembad.

Als u/uw kind naast leszwemmen ook meedoet aan waterpolo, dan blijft de contributie hetzelfde.

Diplomazwemmen
Het diplomazwemmen (diploma’s A, B, C) kost € 15,00 per keer.

Aquarobic
De jaarcontributie bedraagt € 252,00. Hierbij is rekening gehouden met het feit dat in de schoolvakanties (zomer en Kerst) geen les wordt gegeven.
Per kwartaal (3 mnd) wordt de contributie van € 63,00 geïnd via automatische incasso.

Hebt u een ooievaarspas* dan betaalt u als volwassene de helft van de contributie (€ 31.50 per kwartaal)

Waterpolo
De jaarcontributie t/m 18 jr bedraagt € 312,00, vanaf 19 jr € 336,00    Per kwartaal (3 mnd) wordt de contributie van resp. € 78,- en € 84,- geïnd via automatische incasso.

De startvergunning, die jaarlijks noodzakelijk is om wedstrijden te mogen spelen, komt voor rekening van de speler.
Startvergunning t/m 12 jaar € 15,00, vanaf 13 jaar € 45,00

Boetes, opgelegd door de KNZB bij wangedrag, zijn voor eigen rekening.

Incassokosten
Indien het de penningmeester niet lukt de verschuldigde contributie via automatische incasso te innen, dan betaalt u € 5,00 incassokosten. Deze kosten moet u voldoen/pinnen aan de tafel in het zwembad.

Ooievaarspas*
Indien u beschikt over de ooievaarspas, dan krijgt u korting op de contributie. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van de ooievaarspas.