BESTUUR

In de Algemene Ledenvergadering (ALV) op 13 april 2022 is een nieuwe voorzitter en nieuw bestuur gekozen. Na functieverdeling is dit bestuur als volgt samengesteld:

  • Paul van der Helm, voorzitter
  • Marc van Loo, secretaris, 2e penningmeester
  • Rob Staats, penningmeester
  • Jeffrey Geway, lid
  • Ruud Schoemaker, lid

Reactie achterlaten