Lidmaatschap

Inschrijving nieuwe leden

Hieronder staat hoe u of uw kind lid kan worden van ZCR.

Leszwemmen bij ZCR kan vanaf een leeftijd van 5 jaar !

Inschrijven voor leszwemmen hebben wij helaas in verband met een tekort aan instructie tijdelijk stop gezet! Wij hopen deze mogelijkheid spoedig weer te heropenen.

Spelregels bij het inschrijven zijn:

Het verschuldigde inschrijfgeld à 20 euro moet u zelf bij inschrijving overmaken op rekeningnummer NL55 INGB 0000 0404 49 t.n.v. penningmeester ZCR, onder vermelding van de naam van uw kind.

Van het secretariaat ontvangt u na inschrijving een mail als bevestiging. Na het betalen van het inschrijfgeld komt uw kind op de wachtlijst.

U krijgt een mail wanneer uw kind kan starten met de les.

Bij de eerste les van uw kind dient u het eerste kwartaal te pinnen. Hierna zal de contributie automatisch worden afgeschreven van uw bankrekening.

Uw inschrijving is pas geactiveerd ná betaling van het inschrijfgeld!

LET OP: U wordt gevraagd alle (medische) aandachtspunten omtrent uw kind te vermelden.
Bij verzwijgen van cruciale informatie, zal directe opzegging van het lidmaatschap plaatsvinden.
Zwemclub Residentie heeft niet de juiste faciliteiten om les te geven aan kinderen met een aandoening/handicap die het normale leven bovengemiddeld beïnvloedt.

Inschrijven voor aquarobics

U kunt zich melden in zwembad Escamphof en hier een inschrijvingsformulier invullen.

Het verschuldigde inschrijfgeld à 20 euro en het eerste kwartaal kunt u in het zwembad pinnen. Hierna zal de contributie automatisch worden afgeschreven van uw bankrekening.

Inschrijven voor waterpolo

Op de website: www.waterpoloresidentie.nl kun je hierover alles vinden.
Ook is het mogelijk één van de trainingsuren te bezoeken,
bij voorkeur op dinsdag tussen 18.00 en 19.00 uur in het zwembad Zuiderpark.
Je kunt bovendien aan 3 proeftrainingen(gratis) deelnemen.