Betalingen

De eerste keer dat met zwemles wordt begonnen moet de contributie in het zwembad via pinbetaling worden voldaan. Hierna gaat de betaling via automatische incasso.

De betaling van de contributie moet vóór aanvang van het nieuwe kwartaal plaatsvinden, zie hiervoor ook de pagina lidmaatschap.

ZCR werkt met automatische incasso. Hierbij machtigt u ZCR om de verschuldigde contributie elk kwartaal van uw bankrekening af te schrijven. Ieder nieuw lid moet hiervoor toestemming verlenen, anders kan men niet worden ingeschreven.

Incassokosten
Indien het de penningmeester niet lukt de verschuldigde contributie via automatische incasso te innen, dan betaalt u € 5,00 incassokosten. Deze kosten moet u betalen/pinnen aan de tafel in het zwembad.

Voor informatie over betalingen en voor andere financiële vragen kunt u terecht bij de penningmeester, de heer Jacques van Egmond.