ALV 5 april 2024

Op vrijdag 5 april 2024 zal de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering worden gehouden. Het bestuur van de “Zwemclub Residentie” (ZCR) nodigt haar leden uit tot het bijwonen van deze vergadering, welke gehouden zal worden in het clubhuis van de vereniging, gevestigd aan de Van Alphenlaan 115 te Den Haag. Aanvang: 20.00 uur (ontvangst vanaf 19.30 uur)Verder lezen

BESTUUR

In de Algemene Ledenvergadering (ALV) op 13 april 2022 is een nieuwe voorzitter en nieuw bestuur gekozen. Na functieverdeling is dit bestuur als volgt samengesteld: Paul van der Helm (voorzitter) Marc van Loo (secretaris) Rob Staats (penningmeester) Jeffrey Geway (lid) Ruud Schoemaker (lid)