ZCR houdt op te bestaan

In de Bijzondere Algemene Ledenvergadering van 7 maart 2023 is besloten tot ontbinding van de vereniging.