ALV 29 maart 2023

Het bestuur nodigt de leden uit voor de Algemene Ledenvergadering.

Deze vergadering zal worden gehouden op woensdag 29 maart 2023.

Tijdstip 20:00 uur tot uiterlijk 22:00 uur.

Locatie wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt.

De agenda van deze vergadering is geplaatst op “ALV”