Gerard Winia overleden

Wij hebben bericht ontvangen dat ons “Lid van Verdienste”, de heer G. Winia, op 11 december 2022 is overleden.

Gerard heeft veel voor de vereniging betekend, wij blijven hem hiervoor altijd erkentelijk.

De plechtigheid voorafgaand aan de crematie zal plaatshebben in de aula van crematorium Haagse Duinen, Wijndaelersingel 1 in Den Haag, op zaterdag 17 december om 9:30 uur.

Bestuur Zwemclub “Residentie”

Reactie achterlaten