ALV 13 april 2022

Door Corona zijn over de jaren 2019 en 2020 geen vergaderingen gehouden.
Nu het weer mogelijk is om fysiek bij elkaar te komen worden deze jaren alsnog behandeld.
Dit vindt plaats tegelijkertijd met het zojuist afgesloten jaar 2021.


Het bestuur van de “Zwemclub Residentie” (ZCR) nodigt haar leden uit
tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering (ALV) op woensdag 13 apri 2022.
Dit keer niet in het clubhuis maar in het Hofbad.
Het betreft de jaarstukken over 2019, 2020, 2021 en een vooruitblik.
De agenda voor deze vergadering wordt op de website gepubliceerd.

Aanvang 19:30 uur in het Hofbad
Ontvangst vanaf 19:00 uur
Adres Hofbad: Ypenburgse Boslaan 30, 2496 Den Haag

Reactie achterlaten