Algemene Ledenvergadering

Op 24 november 2021 zal er weer een ALV worden gehouden.

Het betreft de jaarstukken over 2019 en 2020.

Door Corona was het helaas niet mogelijk deze vergaderingen statutair te houden.

Reactie achterlaten