Vacature bestuurslid

Mw H Starreveld stelt zich niet meer herkiesbaar als bestuurslid. Heeft u interesse in een bestuursfunctie neem dan contact op met de Voorzitter of de penningmeester. Op de ALV zal dan een verkiezing plaats vinden

Reactie achterlaten